שליח חינם עד הבית בקניה מעל 350 ₪

מתנת החודש- צמיד לב ב- 🎁 בקניה מעל 300 ₪

משלוח חינם בקניה מעל 150 ₪

0
מוצר התווסף לעגלה
  יש לך פריטים בעגלת הקניות
  סה”כ
  תנאי שימוש באתר fafushka.co.il


  1. כללי

  1.1. אתר זה מופעל על ידי פפושקה ע.מ. 558061941, שכתובתו לצרכי יצירת קשר היא: שד' בן גוריון 38, חולון. מיקוד 58670 (להלן "האתר" או "אנו" ו- "פפושקה").

  1.2. השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישות מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

  1.3. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, פפושקה שומרת לעצמה האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.

  1.4. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת מוסר לפפושקה או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

  1.5. פפושקה שומרת לעצמה הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

  1.6. פפושקה רשאית מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.

  1.7. מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.

  1.8. מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.


  2. מהות האתר והמוצר

  2.1. אתר זה מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל בהתאם למדיניות המשלוחים שלנו, תכשיטים פרי עבודת יד (להלן – המוצר).

  2.2. המוצרים הינם כאמור מעשה עבודת יד, ולכן תתכנה סטיות קלות מצילומים המופיעים באתר, (המשמשים להמחשה בלבד), בצורה או במימדים או ברמת הצבעים.

  2.3. התכשיטים עשויים מחומרים שונים, כפי המתואר באתר, וחלקם עשוי להכיל ניקל. באחריות לקוח הסובל מאלרגיות לבחון את הרכב החומרים, ופפושקה לא תהא אחראית לתוצאות אלרגיות מסוג זה.

  2.4. לא מומלץ להתקלח עם התכשיטים, הדבר משפיע על אורך חיי התכשיט והגוון שלו. אסור להתקלח עם תכשיטי ציפוי זהב 24K/ציפוי כסף. במידה והתכשיט עשוי מגולדפילד או ציפוי זהב 14K בעובי 2 מיקרון על פניו מותר לתכשיט לבוא במגע של מים אם כי המלצתנו היא להימנע וזאת בכדי לשמור על ברק התכשיט לטווח הארוך. אין להתרחץ עם התכשיטים בים/בבריכה/ספא – מלח וכלור גורמים נזק בלתי הפיך לתכשיטים. נדגיש כי כלור וגופרית קיימים גם בחומרי ניקוי, אצטון ובמוצרי קוסמטיקה שונים, ויש להמנע מלהביא את התכשיטים במגע עימם. אין לבוא במגע ישיר של התכשיטים עם בשמים או קרמים (לגוף או לשיער), הדבר גורם להשחרתם. פפושקה לא תישא בכל פגם שיגרם למוצר כתוצאה מהאמור לעיל.


  2.5. האתר מיועד לרכישת מוצרים לצרכים פרטיים ולא מסחריים, ולכן פפושקה רשאית להגביל את כמות הפריטים מאותו דגם הנרכש.


  3. כשרות לביצוע רכישה באתר

  3.1. על מנת לבצע הזמנה באתר עליך לעמוד בתנאים הבאים:

  א. עליך להיות בגיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.

  ב. אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה.

  ג. עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון ב- PayPal או בכל אמצעי תשלום שיתקיים באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו.

  ד. פפושקה לא אסרה עליך להשתמש באתר.

  ה. עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים באתר, משלוחם, והתשלום בגינם, לרבות: שימך כפי שהוא מופיע אצל ספק האשראי, מספר כרטיס האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לשם ביצוע החיוב וכתובתך.

  ו. אתה רוכש את המוצרים לצרכי שימוש פרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או למטרות מסחריות אחרות.


  4. הרכישה

  4.1. הרכישה באתר והתשלום בגינה מתבצעים עם פפושקה.

  4.2. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

  4.3. כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לפפושקה הצעה בלתי חוזרת לשם ביצוע המופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

  4.4. הזמנתך זו כפופה לאישור פפושקה, ופפושקה רשאית לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.

  4.5. פפושקה עושה כמיטב יכולתה, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, ניתן ליצרם ולספקם תוך המועדים הנקובים באתר. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים אלו, במקרה זה, פפושקה תחזור אליך תוך זמן סביר, ותאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו מחיר, ככל שתמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, פפושקה תבטל את ההזמנה ותבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי פפושקה במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.

  4.6. עם קבלת הזמנתך, פפושקה תהיה רשאית לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי, הזמינים באתר, בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. פפושקה תבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

  4.7. התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

  4.8. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, פפושקה רשאית לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אולם זכור, פפושקה איננה מתחילה בתהליך היצירה בטרם הושלמה הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו.

  4.9. ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

  4.10. ככל שהוצג באתר מחיר שגוי או פרטים מהותיים שגויים אחרים, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.

  4.11. פפושקה רשאית מעת לעת לשנות את מחירינו, שיטות המכירה, מלאי המוצרים, לבטל מבצעים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

  4.12. במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך, לרבות ביצוע משלוח נוסף. פפושקה רשאית במקרה זה להתנות את ביצוע המשלוח בתשלומים אלו. בכל מקרה אי ביצוע המשלוח בשל הנסיבות האמור לא יהווה עילה לביטול העיסקה מצידך.


  5. התאמות

  5.1. ניתן לבקש מעימנו ביצוען של התאמות במוצר, כגון: חריטות, או עיצוב על פי בקשת הלקוח. ביצוע השינויים נתון לשיקול דעתנו.

  5.2. פפושקה רשאית לקבוע תשלום נוסף בגין ביצוע ההתאמות לפי שיקול דעתנו, ולקבוע את מועד אספקת מוצר מעבר למפורט באתר.

  5.3. רכישת מוצר מותאם כאמור תחייב ביצוע הזמנה יחודית באתר עצמו או בדרך אחרת כפי שנקבע על ידי פפושקה.

  5.4. לא תתאפשר החלפה או ביטול עסקה או קבלת החזר כספי לעניין מוצרים נשוא סעיף זה.


  6. משלוח

  6.1. המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שמבצעי השליחויות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. באזורים מסויימים המשלוח יבצע לסניף הדואר הקרוב או לאתר דומה. באזורים שיש בהם בעיית נגישות, יתואם פרטנית עם הלקוח המשלוח למקום אחר מקורב לפי הנסיבות.

  6.2. התשלום עבור המשלוח הוא בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר. המשלוח הוא בגבולות מדינת ישראל, ובמדינות שהאתר מאפשר משלוח אליהן.

  6.3. הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים. ככל שכתובתך מוטמעת אצל ספק שירותי האשראי שבו השתמשת, וזו נמסרה לנו על ידו, הרי כתובת זו תשמש אותנו למשלוח המוצר אלא אם מסרת לנו כתובת אחרת.

  6.4. אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, תרופתך ככל שהאיחור עולה על 7 ימי עסקים היא לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהא זכאי לזיכוי הנ"ל עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע.

  6.5. אם המשלוח הוא חריג בהיקפו, יתכן שתצטרך להוסיף תשלום בגין זאת.

  6.6. אם פפושקה תסבור, כי לא תוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, פפושקה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

  6.7. מועדי האספקה הם כמפורט במדיניות המשלוחים שלנו. מניין הזמן לאספקה יחל ברגע שקיבלנו אישור סופי לביצוע החיוב מאת ספק שירותי האשראי שלך.

  6.8. פפושקה תהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.

  6.9. שילוח אל מחוץ לישראל עשוי להטיל עליך חובות מסויימות על פי חוקי המדינה אליה מבוצע המשלוח. מוסכם כי ביצוע חובות אלו יחול עליך. בהזמינך משלוח לחו"ל הינך מצהיר כי המוצר והשימוש בו חוקיים על פי חוקי מדינת המשלוח. הינך מתחייב בזאת לשלם את כל תשלומי החובה הנדרשים על פי חוקי מדינת המשלוח בגין ייבוא המוצר לרבות מכסים ומיסי קנייה.


  7. מדיניות ביטול עיסקות

  7.1. לקוח הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר.

  7.2. הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול.

  7.3. אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו אף, עליך להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבלת מעימנו בהקשר לעסקה המבוטלת.

  7.4. במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או עד 100 ₪, לפי הנמוך שבינהם.

  7.5. יובהר, כי ללקוח אין זכות מוקנית לבטל, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, רכישת מוצרים שהותאמו במיוחד עבור הלקוח כגון: מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח, מוצרים שבוצעה בהם חריטה, מוצרים ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח.

  7.6. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה.

  7.7. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.

  7.8. במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי הדין ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצרים כנגד החזרת המוצרים ללא פגם ולפי הוראותינו. השבת הכספים תעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו.

  7.9. מוצרים שנמסרו לך כמתנה על ידי פפושקה או שלא שילמת בעבורם לנו, לא ינתן החזר כספי כלשהו בעבור ביטול אספקתם.

  7.10. יובהר, כי לא ינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידך, בכל סוג של ביטול העסקה.

  7.11. לא ניתן לבטל הזמנת כרטיס גיפט קארד מעת שנשלחה אל הלקוח.

  7.12. מי שזכה לקבל כרטיס גיפט קארד מאת לקוח של פפושקה, אינו רשאי לבטל בשם הלקוח את הזמנת הכרטיס.


  8. החלפות

  8.1. ניתן לבצע החלפת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו המשלוח בצירוף חשבונית / קבלה או פתק החלפה ובלבד שהמוצר שלם, ללא פגם, באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.

  8.2. מוצרים שנרכשו במבצע או בקטגוריית Sale ניתן להחליפם תוך שבוע מיום קבלתם כאשר שווי ההחלפה יהיה לפי הסכום ששולם עבור הפריט בפועל בעת הרכישה ו/או כפי שמופיע בחשבונית העסקה ולא בשווי המלא של המוצר.

  8.3. על מנת להחליף / להחזיר את המוצר יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו ב: 050-9191198  ואחר כך לשלוח אותו אלינו בחזרה בדואר רשום "לכבוד פפושקה, שד' בן גוריון 38, חולון מיקוד 58670" בצירוף פרטי התקשרות שלך הכוללים את שמך, טלפון וכתובת חזרה למשלוח הפריט החדש.

  8.4. פפושקה תיצור עימך קשר לאחר קבלת המשלוח ותעדכן אותך בהמשך טיפול.

  8.5. ניתן לבצע החלפה למוצר אחר שבאתר שמחירו באתר אינו עולה על מחיר הרכישה של המוצר המקורי. לא יתקבלו החזרים כספיים במקרה זה ככל שהמוצר החלופי זול יותר. ככל שתבקש להחליף למוצר יקר יותר, יהא עליך להשלים את ההפרש הכספי באמצעות הליך תשלום שניזום באמצעות האתר.

  8.6. המוצר שאליו תרצה להחליף ישלח אליך בחזרה בדואר רשום ללא תוספת תשלום, במידה ותרצה לקבל את הפריט באמצעות שליח עד הבית יש להוסיף דמי משלוח בהתאם למחירוננו.

  8.7. ההחלפה הינה חד פעמית ולא תתאפשר החלפה נוספת על מוצר שכבר הוחלף.

  8.8. פריט שהוזמן על פי התאמה אישית לא ניתן להחליף.

  8.9. לא תתאפשר החלפה עבור מוצרים שניתנו במתנה ולא שולמה בגינו תמורה כספית.


  9. אחריות למוצר

  9.1. תכשיטי פפושקה מעוצבים בעבודת יד באיכות גבוהה ובאופן מקצועי תוך תשומת לב לפרטים הקטנים.

  9.2. התכשיטים שלנו עשויים ממגוון רחב של חומרים כגון: כסף 925, רודיום, גולדפילד, ציפוי זהב 14K בעובי 2 מיקרון, ציפוי זהב 24K וציפוי כסף לצד אבני חן חצי יקרות, עורות, אמייל, פרספקס, עץ, פורמייקה ומתכות. ציפויי המתכות שלנו נעשים במפעלים בישראל ברמת גימור גבוהה ואיכותית מאוד.

  9.3. האחריות לתיקון המוצר הינה לתקופה של שנה ממועד הרכישה בגין פגם בעבודה או בחומר בעת הייצור.

  9.4. בכל פניה בתקופת האחריות יש להציג חשבונית קניה או תעודת אחריות.

  9.5. האחריות הינה לתקינות התכשיט אך אינה כוללת בלאי טבעי, אובדן הפריט או חלק ממנו, שימוש לא סביר, שבר לאחר משלוח המוצר, קרע באמצע השרשרת/הצמיד או שריטה או נזק הנובע מענידה של התכשיט בעת פעילות גופנית.

  9.6. האחריות על ציפוי תכשיטי ציפוי זהב 24K / ציפוי כסף תקפה לשנה מיום הרכישה, ובלבד שהתכשיט לא בא במגע עם מים, מי מלח, ים, בריכה, חומרים כימיים, חומרי ניקוי ומוצרי קוסמטיקה כגון קרמים ובשמים.

  האחריות על ציפוי תכשיטי ציפוי זהב 14K בעובי 2 מיקרון / גולדפילד / כסף 925 / רודיום תקפה לשנה מיום הרכישה, ובלבד שהתכשיט לא בא במגע עם מי מלח, ים, בריכה, חומרים כימיים, חומרי ניקוי ומוצרי קוסמטיקה כגון קרמים ובשמים.

  9.7. אחריות על חוליות וסוגרים הינה לשנתיים מיום הקנייה.

  9.8. באחריות הלקוח ועל חשבונו לשלוח את המוצר אלינו בצרוף חשבונית קנייתו או תעודת האחריות שלנו והסבר אודות הפגם הנטען, בצרוף פרטי התקשרות: שם מלא, כתובת למשלוח וטלפון.

  9.9. ככל שהתגלה פגם במוצר שאינו מכוסה תחת האחריות של פפושקה, למשל במקרה של שבר או אם חלפה שנה, אנא פנה אלינו לבירור. לפפושקה יש שירות לתיקוני תכשיטים, ולפנים משורת הדין, פפושקה מבצעת לטובת לקוחותיה כנגד תשלום סימלי תיקונים מסויימים לפי מדיניותה מעת לעת.


  10. קניין רוחני

  10.1. כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, איורים, עימוד האתר, סידור התכנים, טקסטים, קונספט אמנותי וכיוב', שייכים לפפושקה או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.

  10.2. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

  10.3. כל זכויות היוצרים במוצרים הינן של פפושקה לרבות המוצרים שעוצבו על פי עיצוב מטעמך, ואתה מעניק לנו את מלוא הזכויות הנדרשות לעשות בעיצוב כבשלנו, לשלבו בכל פעילות שננקוט ולהזמין עבודות בהסתמך עליו לרבות באמצעות אחרים ללא צורך באישורך או בהעברת תמורה, וכן יובהר למען הסר כל ספק פפושקה רשאית ללא כל תמורה או רשות ממך: לשדר, לשכפל, להעתיק, לצור יצירות נגזרות, לעבד, לשלב עם יצירות אחרות, לשלב עם מוצרים אחרים ((Merchandising, לשנות, לעוות, לשנות פורמט, לסלף, לפגום, להפחית ערך כל צורה שהיא, לשעתק, לטבוע, ובכלל זאת להעלות לרשתות החברתיות, לשלבו באתר אינטרנט, להציג בתערוכות, לשלב בחומר פירסום, לצור ממנו תמונות סטילס, למכור העתקים, להשאיל העתקים, למכור לאחר, וכיוב' ללא כל הגבלה שהיא בפעולה או בזמן או במקום.

  10.4. אתה מוותר בזאת על כל זכות מוסרית מכל סוג שהוא ביחס לעיצוב מטעמך ולתוצריו, ולפיכך, בין היתר אין חובה לציין את שמך או שם אחר, לשלם לך או לאחר תמלוגים.


  11. שימוש באתר

  11.1. הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

  11.2. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

  11.3. הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר.

  11.4. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת.

  11.5. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. פפושקה איננה מבטיחה ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו או של מי שהעלה את התכנים באתר וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות. אין אנו מבטיחים כי יש לנו רשות וניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

  11.6. מובהר, כי איננו מתחייבים שהשירות באתר יהיה זמין ורציף באופן מלא, בין אם מכוח תקלות ובין אם מכוח הפסקות תחזוקה יזומות. לפיכך, אנו לא נישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע ו/או לעדכן הזמנה של מוצר באמצעות האתר.

  11.7. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

  11.8. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

  11.9. אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

  11.10. אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.

  11.11. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.


  12. אחריות

  12.1. אין לפפושקה, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים.

  12.2. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים.

  12.3. כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר.

  12.4. את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה


  13. שונות

  13.1. המנעות מלנקוט בצעד כלשהו שפפושקה זכאית לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

  13.2. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

  13.3. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בהרצליה.

  13.4. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

  13.5. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. פפושקה רשאית להסב זכויותיה וחובותיה לאחרים.

  13.6. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.